GDPR

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

GDPR_zákonní zástupci    PROSÍM ROZKLIKNĚTE

GDPR_uchazeči PROSÍM ROZKLIKNĚTE

GDPR ochodni partneri a navstevy  PROSÍM ROZKLIKNĚTE

 

Směrnice GDPR

 

 • Údaje zpracovávané a uchovávané v listinné formě

 

 1. Zpracováváme a uchováváme
 1. Přihlášky k předškolnímu vzdělávání, které obsahují jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště dítěte, národnost dítěte, zdrav.pojišťovnu, jméno a příjmení zákonného zástupce, datum narození, bydliště zákonného zástupce, identifikační údaje osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte.
 2. Evidenční listy, které obsahují jméno a příjmení dítěte, datum narození, místo narození, rodné č., bydliště dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, vyjádření lékaře
 3. Třídnice, která obsahuje jmenný seznam dětí
 4. Přihlášky do kroužků dle ŠVP
 5. Evidenci speciálních zdravotních a dietních potřeb a lékařských zpráv u dětí zařazených do tříd s integrací
 6. Dokumenty související s podpůrnými opatřeními žáků
 7. Dokumenty související se sociálně právní ochranou dětí
 8. Evidenci personálních listin, jako jsou pracovní smlouvy, dohody o vedlejší pracovní činnosti, dohody o hmotné odpovědnosti
 9. Školní matrika,

Listiny uchovávané v listinné podobě jsou uloženy podle svého druhu zpravidla v ředitelně školy – přihlášky k předškolnímu vzdělávání a personální listiny v uzamykatelné místnosti, ve skříni tak, aby k nim měla přístup pouze oprávněná osoba. Oprávněnou osobou je vždy ředitelka školy. Evidenční listy jsou uloženy na jednotlivých třídách v uzamykatelném stole. Odpovědnost přebírají paní učitelky, které  s těmito listinami pracují. Každá osoba, která má oprávnění s listinami pracovat má klíč k místu, kde jsou uloženy dokumenty, s nimiž má oprávnění pracovat.

 

 • Údaje uchovávané elektronicky

 

 1. Uchováváme
 1. Školní matrika
 2. ŠJ – evidence obědů

Dokumenty jsou uloženy na zabezpečeném serveru /konkrétním počítači toho kterého zaměstnance, do kterého má přístup pouze oprávněná osoba (viz výše) a zaměstnanec, který na daném počítači pracuje. Pokud pracuje na jednom počítači více zaměstnanců, přihlašuje se každý pod svým heslem a profilem a má přístup jen k dokumentům, k nimž má oprávnění.

 

Pověřencem Mateřské školy je JUDr. Eva Janečková –tel. 222 805 653, e-mail eva.janeckova@praha8.cz