Zápis

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

 

https://www.praha8.cz/Zapis-deti-k-predskolnimu-vzdelavani-do-materskych-skol-mestske-casti-Praha-8-pro-skolni-rok-2022-2023.html

 

 

Vážení rodiče, současní i potencionální

Pokud přemýšlíte, do jaké školky zapsat své dítě, můžete se právě zde na našich stránkách dočíst zajímavé informace, které vám mohou pomoci při rozhodování.

https://www.mskorycanska.cz/videoprohlidka/

 

Naše mateřská škola se skládá ze dvou budov – Mateřská škola 14 a Mateřská škola 12. Máme celkem 26 zaměstnanců –  14 pedagogů, 2 zdravotní sestry, hospodářku školy a zbytek je náš úžasný provozní personál, bez kterého by to prostě nešlo.:-),  no a já (ředitelka).

 

Mateřská škola 12 je zejména pro děti s integrací, což znamená, že se k nám mohou hlásit děti s určitým zdravotním oslabením: dietním, imunologickým, diabetes aj. K přijetí zdravotně oslabeného dítěte s integrací je  důležitá zdravotní dokumentace. S integrací znamená, že mezi těmito dětmi jsou děti bez omezení. Je to naprosto úžasná kombinace, která pomáhá začlenění do kolektivu i dětem, které v klasické školce nemají možnost přijetí. Děti se společně učí vnímat i děti s oslabením, a ty se tak cítí  přirozeně mezi dětmi zdravými.

 

Mateřská škola Korycanská 12 se skládá ze tří tříd (Slůňátka, Lvíčátka, Opičky). Třídy jsou složeny z 24 dětí, Opičky pak z 12 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní pro děti od 3-6/7 let.

 

Ve třídě Lvíčátek jsou dvě paní učitelky( Barunak a Ulyjanka a zdravotní sestřička Janička) + provozní pracovnice Šárka.

Ve třídě Slůňátek jsou dvě paní učitelky(Alenka a Klárka a zdravotní sestřička Květuška) + provozní pracovnice Lucinka.

Ve třídě Opiček je paní učitelka a zdravotní sestřička v jedné osobě, Jiřinka.

 

Tyto třídy pracují v souladu se ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM bez omezení,ve stejném režimu jako běžné mateřské školy.

 

Nejen, že má naše školka pro děti hodně vyžití, ale máme pro ně připraveny i nejrůznější aktivity ve formě, výtvarky, keramiky, plavání, flétničky, logopedie, malého zahradníčka, cvičení s dětmi apod. S dětmi se snažíme být co nejvíce venku na zahradě, v dopoledních i odpoledních hodinách.

 

2x týdně k nám do školky přicházejí anglicky mluvící lektoři od společnosti Watsenglish, kteří děti hravou formou seznamují  s anglickým jazykem.

 

Naše školka má unikátní informační systém mezi rodiči a školkou. Jedná se o aplikaci  „ŠKOLKA V MOBILU“, kterou využíváme jako online nástěnku, omluvenku aj.

 

Specialistkou přes dietní stravování je naše zkušená paní kuchařka Markétka, která je v naší školce již 18-tý rok. Vaše děti jsou pod dietním dohledem nejen ze strany paní kuchařky, ale i zdravotních sester a proškolených učitelek.

 

Vaše děti se u nás budou mít náramně!!!!

 

Mateřská škola Korycanská 14 je běžná mateřská škola, která má 4 třídy, po 25 dětech, třídy jsou heterogenní.

Ve třídě Ptáčků, jsou dvě paní učitelky(Hanička a Iva+ provozní pracovnice Květuška)

Ve třídě Žabiček jsou dvě paní učitelky( Pavla a Ilča+ provozní pracovnice Martinka)

Ve třídě Berušek jsou dvě paní učitelky( Lucinka a Deniska + provozní pracovnice Martinka)

Ve třídě Kočiček jsou dvě paní učitelky(Markétka a Evička + provozní pracovnice Věrka)

Nejen, že má naše školka pro děti hodně vyžití, ale máme pro ně připraveny i nejrůznější aktivity ve formě, výtvarky, keramiky, plavání, flétničky, logopedie, malého zahradníčka, cvičení s dětmi apod. S dětmi se snažíme být co nejvíce venku na zahradě, v dopoledních i odpoledních hodinách.

 

2x týdně k nám do školky přicházejí anglicky mluvící lektoři od společnosti Watsenglish, kteří děti hravou formou seznamují  s anglickým jazykem.

 

Naše školka má unikátní informační systém mezi rodiči a školkou. Jedná se o aplikaci  „ŠKOLKA V MOBILU“, kterou využíváme jako online nástěnku, omluvenku aj.

 

CO  UDĚLAT PROTO, ABYCH ZAPSAL/A SVÉ DÍTĚ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY?

 

                                                                           Реєстрація дітей – біженців з України відбудеться у вівторок 28.6.  2022 року в кабінеті директора дитсадка, з 13:00 до 17:00.

Zápis vztahující se na děti – uprchlíky z Ukrajiny – se uskuteční v úterý 28.6. 2022 v ředitelně MŠ , a to v čase 13:00 – 17:00 hodin. V ředitelně MŠ.

 

Kritéria pro přijetí do MŠ – děti uprchlíků z Ukrajiny 

 

 

Termíny zápisů do MŠ pro ukrajinské děti (1) Терміни зарахування українських дітей

 

Žádost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ (2)

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ НА ДИТИНУ В ДИТЯЧОМУ САДКУ

kritéria LEX Ukrajina 2022

PŘÍRUČKA PRO RODIČE Z UKRAJINY priloha_1018792544_3_Příručka_rodiče_ukr_Lex_bez (1)

 

 

 

 

 

 

          1-PRIHLASKA-K-ZAPISU-K-PREDSKOLNIMU-VZDELAVANI-DITETE-MS-12-2022

1-PRIHLASKA-K-ZAPISU-K-PREDSKOLNIMU-VZDELAVANI-DITETE-MS-14-2022

Evidenční-list-pro-dítě-v-MŠ

 

 

Potřebné dokumenty:

  • Vyplněná Přihláška k zápisu o přijetí viz výše, podepsaný zákonnými zástupci.
  • u dětí s přihláškou na Korycanská 12 s integrací, je třeba přiložit nejnovější zdravotní dokumentaci. 
  • Vyplněný Evidenční list dítěte viz výše, potvrzený od lékaře a podepsaný zákonnými zástupci.
  • Originál rodného listu dítěte k nahlédnutí
  • Občanský průkaz zákonného zástupce 
  • V případě cizinců doklad dítěte s vyznačeným povolením k pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dní – originál pro kontrolu.
  • V případě přijímání dětí – uprchlíků z Ukrajiny – je rozhodující místo faktického pobytu v příslušném školském obvodu MŠ a dále věk dětí viz kritéria LeX Ukrajina

 

Místo trv. pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy v registru obyvatel MČ Praha 8.

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií –  , rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2022 předškolní vzdělávání povinné.