Zápis

 Nové termíny zápisu dětí do MŠ 2020_2021

Vážení rodiče, současní i potencionální

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční
se v termínu dle školského zákona,

tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu
se školským zákonem (§ 34 odst. 2).
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců
ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou
schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle
konkrétní situace osobním podáním ve škole.
2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně
dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5.
2020 do 16. 5. 2020.

Vzhledem k nové situaci a novému nařízení vlády, budou zápisy probíhat pouze elektronicky, bez přítomnosti rodičů a dětí. Prosím čtěte pozorně:

Zápis na MŠ Korycanská 12 s integrací dětí bude probíhat od 2.5. – do 16.5. 2020

prosím všechny přihlášky, které jsou k vyplnění a stažení viz níže ( přihláška k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítěte do MŠ 12 s integrací.)

poslat elektronicky: 

 • na email s uznávaným elektronickým podpisem reditelka@mskorycanska.cz

 •  do datových schránek MŠ Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14 (t8nyf57),

 • vložit do schránky MŠ Korycaská 14 v zalepené obálce A4 popsané „Zápis  MŠ 2020/2021“.

 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
  nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k
  vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Osobní podání je možné pouze ve výjimečných případech, po dohodě s vedením mateřské školy. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.


Důležité je, abyste k vyplněné přihlášce a evidenčnímu listu přiložili zdravotní dokumentaci, která je nedílnou součástí přihlášky do MŠ Korycanská 12 s integrací dětí a na základě této dokumentace, bude dítě přijato do MŠ. (V současné situaci nenavštěvujte lékaře osobně, použijte poslední zdravotní zprávy )

Žádost zaslanou emailem či datovou schránkou, označte v předmětu zprávy „Zápis MŠ 2020/2021“. Jako přílohy žádosti budou tyto dokumenty:

 • vyplněná Přihláška( viz níže),
 • kopie Rodného listu dítěte
 • vyplněný Evidenční list ( viz níže) + podepsané Čestné prohlášení k očkování (pokud nenavštívíte lékaře
 • kopie Očkovacího průkazu.
 • zdravotní dokumentace

Veškeré nejnovější zdravotní dokumentace, včetně očkovacího průkazu, předložíte až se situace uklidní a budete řádně přijaty do naší MŠ.

 

Zápis do MŠ Korycanská 14 bude probíhat od 2.5-16.5. 2020 

prosím všechny přihlášky, které jsou k vyplnění a stažení viz níže ( přihláška k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítěte do MŠ 14 )

poslat elektronicky: 

 • na email s uznávaným elektronickým podpisem reditelka@mskorycanska.cz

 •  do datových schránek MŠ Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14 (t8nyf57),

 • vložit do schránky MŠ v zalepené obálce A4 popsané „Zápis MŠ 2020/2021“.

 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
  nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k
  vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Osobní podání je možné pouze ve výjimečných případech, po dohodě s vedením mateřské školy. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.


 

Žádost zaslanou emailem či datovou schránkou, označte v předmětu zprávy „Zápis MŠ 2020/2021“. Jako přílohy žádosti budou tyto dokumenty:

 • vyplněná Přihláška( viz níže),
 • kopie Rodného listu dítěte
 • vyplněný Evidenční list ( viz níže) + podepsané Čestné prohlášení k očkování (pokud nenavštívíte lékaře
 • kopie Očkovacího průkazu.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ Korycanská je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 • prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz. níže)
 • doloží kopii očkovacího průkazu.

 

           

Evidenční list pro dítě v MŠ

Kritéria Mateřské školy 2020

Kritéria SMŠ 2020

 1 PRIHLASKA K ZAPISU K PREDSKOLNIMU VZDELAVANI DITETE MS 14  2020

1 PRIHLASKA K ZAPISU K PREDSKOLNIMU VZDELAVANI DITETE MS 12 2020 s INTEGRACÍ DĚTÍ

Vzor textu čestného prohlášení k očkování

priloha_770041136_1_Detsky_ockovaci_kalendar (1)

leták MŠ 12