Zápis

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ MŠ KORYCANSKÁ S INTEGRACÍ:

 

 

                                         SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ MŠ KORYCANSKÁ 14

 

 

 

 

Pokud přemýšlíte, do jaké školky zapsat své dítě, můžete se právě zde na našich stránkách dočíst zajímavé informace, které vám mohou pomoci při rozhodování.

POZOR!!!! MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ DVA TERMÍNY ZÁPISU. PRO MŠ KORYCANSKÁ S INTEGRACÍ JINÝ TERMÍN!!!

 

Zápis do tříd s integrací Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 bude v mateřské škole
ve čtvrtek 2. května 2024 od 13.00 do 17.00 hodin v budově Korycanská 12.

 

Zápis dětí do mateřských škol se uskuteční

v pondělí 6. a v úterý 7. května 2024
od 13.00 do 17.00 hodin v mateřských školách městské části Praha 8.

 

 

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2024-2025

 

Kritéria MŠ Korycanská 12 2024-2025

 

Kritéria MŠ Korycanská 14 2024-2025

 

Videoprohlídka MŠ Korycanská

 

3D prohlídka MŠ Korycanská

 

Naše mateřská škola se skládá ze dvou budov – Mateřská škola 14 a Mateřská škola 12. Máme celkem 29 zaměstnanců –  14 pedagogů, 3 zdravotní sestry, hospodářku školy a zbytek je náš úžasný provozní personál, bez kterého by to prostě nešlo.:-),  no a já (ředitelka).

 

Mateřská škola 12 je zejména pro děti s integrací, což znamená, že se k nám mohou hlásit děti s určitým zdravotním oslabením: dietním, imunologickým, diabetes aj. K přijetí zdravotně oslabeného dítěte s integrací je  důležitá zdravotní dokumentace. S integrací znamená, že mezi těmito dětmi jsou děti bez omezení.

 1. Potravinové alergie (i těžké dotykové)
 2. Inhalační alergie
 3. Diabetes mellitus I.typu
 4. Asthma bronchiale
 5. Kožní onemocnění
 6. Prodělané onkologické onemocnění (na udržovací chemoterapii)
 7. Po prodělaných operacích
 8. Chronické onemocnění střev (bez umělého vývodu)
 9. Cystická Fibróza (3 děti na školku)
 10. Celiakie
 11. Zraková onemocnění lehčího typu
 12. Jícnový reflux
 13. Srdeční onemocnění
 14. Imunodeficity
 15. Skolióza páteře
 16. Po transplantační režimové stavy

Vzhledem k tomu, že MŠ není plně bezbariérová a její zaměstnanci mají odbornou kvalifikaci k péči o děti s pouze některými zdravotními indikacemi, vyhrazuje si ředitelka MŠ právo přijmout do MŠ děti s jinými než v seznamu uvedenými zdravotními indikacemi (popř. děti s více zdravotními indikacemi, z nichž některé nejsou uvedeny v seznamu) pouze na základě vlastního uvážení a zhodnocení způsobilosti MŠ k péči o daného žáka v součinnosti s odborným personálem MŠ.

Je to naprosto úžasná kombinace, která pomáhá začlenění do kolektivu i dětem, které v klasické školce nemají možnost přijetí. Děti se společně učí vnímat i děti s oslabením, a ty se tak cítí  přirozeně mezi dětmi zdravými.

Kritéria pro přijímání MŠ Korycanská 12 s integrací naleznete zde:

Kritéria MŠ Korycanská 12

 

Mateřská škola Korycanská 12 se skládá ze tří tříd (Slůňátka, Lvíčátka, Opičky). Třídy jsou složeny z 24 dětí, Opičky pak z 12 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní pro děti od 3-6/7 let.

 

Ve třídě Lvíčátek jsou dvě paní učitelky( Barunka a Ulyjanka a zdravotní sestřička Janička) + provozní pracovnice Šárka.

Ve třídě Slůňátek jsou dvě paní učitelky(Lukáš a Klárka a zdravotní sestřička Květuška, Věrka) + provozní pracovnice Lucinka.

Ve třídě Opiček je paní učitelka a zdravotní sestřička v jedné osobě, Jiřinka.

 

Tyto třídy pracují v souladu se ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM bez omezení,ve stejném režimu jako běžné mateřské školy.

 

Nejen, že má naše školka pro děti hodně vyžití, ale máme pro ně připraveny i nejrůznější aktivity ve formě, výtvarky, keramiky, plavání, flétničky, logopedie, malého zahradníčka, cvičení s dětmi apod. S dětmi se snažíme být co nejvíce venku na zahradě, v dopoledních i odpoledních hodinách. MŠ podporuje rozvoj zdravého cvičení pro děti předškolního věku.

 

2x týdně k nám do školky přicházejí anglicky mluvící lektoři od společnosti Watsenglish, kteří děti hravou formou seznamují  s anglickým jazykem.

 

Naše školka má unikátní informační systém mezi rodiči a školkou. Jedná se o aplikaci  „LYFLE“, kterou využíváme jako online nástěnku, omluvenku aj.

 

Specialistkou přes dietní stravování je naše zkušená paní kuchařka Markétka, která je v naší školce již 19-tý rok. Vaše děti jsou pod dietním dohledem nejen ze strany paní kuchařky, ale i zdravotních sester a proškolených učitelek.

 

Vaše děti se u nás budou mít náramně!!!!

 

Mateřská škola Korycanská 14 je běžná mateřská škola, která má 4 třídy, po 25 dětech, třídy jsou heterogenní.

Ve třídě Ptáčků, jsou dvě paní učitelky(Hanička a Iva+ provozní pracovnice Květuška)

Ve třídě Žabiček jsou dvě paní učitelky( Pavla a Ilča+ provozní pracovnice Martinka)

Ve třídě Berušek jsou dvě paní učitelky( Lucinka a Deniska a Kačka + provozní pracovnice Martinka)

Ve třídě Kočiček jsou dvě paní učitelky(Markétka a Evička + provozní pracovnice Anička)

Nejen, že má naše školka pro děti hodně vyžití, ale máme pro ně připraveny i nejrůznější aktivity ve formě, výtvarky, keramiky, plavání, flétničky, logopedie, malého zahradníčka, cvičení s dětmi apod. S dětmi se snažíme být co nejvíce venku na zahradě, v dopoledních i odpoledních hodinách.

 

2x týdně k nám do školky přicházejí anglicky mluvící lektoři od společnosti Watsenglish, kteří děti hravou formou seznamují  s anglickým jazykem.

Na zahradě máme nově postavenou krásnou venkovní učebnu. Můžeme tak využívat celý den pobyt na zahradě i při nepřízni počasí. 

 

Naše školka má unikátní informační systém mezi rodiči a školkou. Jedná se o aplikaci  „LYFLE“, kterou využíváme jako online nástěnku, omluvenku aj.

 

CO  UDĚLAT PROTO, ABYCH ZAPSAL/A SVÉ DÍTĚ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY?

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE s integrací MŠ Korycanská 12 2024/2025

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE MŠ Korycanská 14 2024/2025

 

Evidenční list pro dítě v MŠ

 

Potřebné dokumenty:

 • Vyplněná Přihláška k zápisu o přijetí viz výše, podepsaný zákonnými zástupci.
 • u dětí s přihláškou na Korycanská 12 s integrací, je třeba přiložit nejnovější zdravotní dokumentaci. 
 • Vyplněný Evidenční list dítěte viz výše, potvrzený od lékaře a podepsaný zákonnými zástupci.
 • Originál rodného listu dítěte k nahlédnutí
 • Občanský průkaz zákonného zástupce 
 • V případě cizinců doklad dítěte s vyznačeným povolením k pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dní – originál pro kontrolu.
 • Místo trv. pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy v registru obyvatel MČ Praha 8.
 • V případě přijímání dětí – uprchlíků z Ukrajiny – je rozhodující místo faktického pobytu v příslušném školském obvodu MŠ a dále věk dětí 
 • U cizinců rodný list dítěte nebo platný pas s povolením k pobytu na více než 90 dnů +
  platný pas zákonného zástupce k ověření
  V případě občanů UA s Vízem strpění navíc Vízum, potvrzení k pobytu v ČR,
  doklad k ověření faktického pobytu dítěte ve spádové oblasti MČ Praha 8.
  Ministerstvo vnitra vydává na žádost cizince tzv. Potvrzení o pobytu, tedy potvrzení
  aktuálního pobytového oprávnění a to včetně aktuální hlášené adresy, která je zapsaná
  v registru obyvatel. Potvrzení o aktuálním pobytu lze vystavit na počkání. Také je
  možné doložit doklad o zajištění ubytování nebo nájemní smlouvu.

 

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií –  , rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2024 předškolní vzdělávání povinné.

 

 Individuální vzdělávání:

OZNÁMENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (1)

Povinnosti zákonných zástupců při individuelním vzdělávání