Zápis

 

 

https://www.praha8.cz/Zapis-deti-k-predskolnimu-vzdelavani-do-materskych-skol-mestske-casti-Praha-8-pro-skolni-rok-2023-2024-1.html

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Zápis dětí do mateřských škol se uskuteční ve středu 3. a ve čtvrtek 4. května 2023 od 13.00 do 17.00 hodin v mateřských školách městské části Praha 8.
 
Zápis do tříd s integrací Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 bude v mateřské škole v úterý 2. května 2023 od 13.00 do 17.00 hodin.

 

 

Pokud přemýšlíte, do jaké školky zapsat své dítě, můžete se právě zde na našich stránkách dočíst zajímavé informace, které vám mohou pomoci při rozhodování.

https://www.mskorycanska.cz/videoprohlidka/

 

Naše mateřská škola se skládá ze dvou budov – Mateřská škola 14 a Mateřská škola 12. Máme celkem 27 zaměstnanců –  14 pedagogů, 2 zdravotní sestry, hospodářku školy a zbytek je náš úžasný provozní personál, bez kterého by to prostě nešlo.:-),  no a já (ředitelka).

 

Mateřská škola 12 je zejména pro děti s integrací, což znamená, že se k nám mohou hlásit děti s určitým zdravotním oslabením: dietním, imunologickým, diabetes aj. K přijetí zdravotně oslabeného dítěte s integrací je  důležitá zdravotní dokumentace. S integrací znamená, že mezi těmito dětmi jsou děti bez omezení. Je to naprosto úžasná kombinace, která pomáhá začlenění do kolektivu i dětem, které v klasické školce nemají možnost přijetí. Děti se společně učí vnímat i děti s oslabením, a ty se tak cítí  přirozeně mezi dětmi zdravými.

 

Mateřská škola Korycanská 12 se skládá ze tří tříd (Slůňátka, Lvíčátka, Opičky). Třídy jsou složeny z 24 dětí, Opičky pak z 12 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní pro děti od 3-6/7 let.

 

Ve třídě Lvíčátek jsou dvě paní učitelky( Barunka a Ulyjanka a zdravotní sestřička Janička) + provozní pracovnice Šárka.

Ve třídě Slůňátek jsou dvě paní učitelky(Adélka a Klárka a zdravotní sestřička Květuška) + provozní pracovnice Lucinka.

Ve třídě Opiček je paní učitelka a zdravotní sestřička v jedné osobě, Jiřinka.

 

Tyto třídy pracují v souladu se ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM bez omezení,ve stejném režimu jako běžné mateřské školy.

 

Nejen, že má naše školka pro děti hodně vyžití, ale máme pro ně připraveny i nejrůznější aktivity ve formě, výtvarky, keramiky, plavání, flétničky, logopedie, malého zahradníčka, cvičení s dětmi apod. S dětmi se snažíme být co nejvíce venku na zahradě, v dopoledních i odpoledních hodinách.

 

2x týdně k nám do školky přicházejí anglicky mluvící lektoři od společnosti Watsenglish, kteří děti hravou formou seznamují  s anglickým jazykem.

 

Naše školka má unikátní informační systém mezi rodiči a školkou. Jedná se o aplikaci  „ŠKOLKA V MOBILU“, kterou využíváme jako online nástěnku, omluvenku aj.

 

Specialistkou přes dietní stravování je naše zkušená paní kuchařka Markétka, která je v naší školce již 18-tý rok. Vaše děti jsou pod dietním dohledem nejen ze strany paní kuchařky, ale i zdravotních sester a proškolených učitelek.

 

Vaše děti se u nás budou mít náramně!!!!

 

Mateřská škola Korycanská 14 je běžná mateřská škola, která má 4 třídy, po 25 dětech, třídy jsou heterogenní.

Ve třídě Ptáčků, jsou dvě paní učitelky(Hanička a Iva+ provozní pracovnice Květuška)

Ve třídě Žabiček jsou dvě paní učitelky( Pavla a Ilča+ provozní pracovnice Martinka)

Ve třídě Berušek jsou dvě paní učitelky( Lucinka a Deniska + provozní pracovnice Martinka)

Ve třídě Kočiček jsou dvě paní učitelky(Markétka a Evička + provozní pracovnice Věrka)

Nejen, že má naše školka pro děti hodně vyžití, ale máme pro ně připraveny i nejrůznější aktivity ve formě, výtvarky, keramiky, plavání, flétničky, logopedie, malého zahradníčka, cvičení s dětmi apod. S dětmi se snažíme být co nejvíce venku na zahradě, v dopoledních i odpoledních hodinách.

 

2x týdně k nám do školky přicházejí anglicky mluvící lektoři od společnosti Watsenglish, kteří děti hravou formou seznamují  s anglickým jazykem.

 

Naše školka má unikátní informační systém mezi rodiči a školkou. Jedná se o aplikaci  „ŠKOLKA V MOBILU“, kterou využíváme jako online nástěnku, omluvenku aj.

 

CO  UDĚLAT PROTO, ABYCH ZAPSAL/A SVÉ DÍTĚ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY?

 

                                                                           

 

 

 

          1-PRIHLASKA-K-ZAPISU-K-PREDSKOLNIMU-VZDELAVANI-DITETE s integrací-MS-12-2022

 

 

 

1-PRIHLASKA-K-ZAPISU-K-PREDSKOLNIMU-VZDELAVANI-DITETE-MS-14-2022

 

Evidenční-list-pro-dítě-v-MŠ

 

 

 

 

 

Potřebné dokumenty:

  • Vyplněná Přihláška k zápisu o přijetí viz výše, podepsaný zákonnými zástupci.
  • u dětí s přihláškou na Korycanská 12 s integrací, je třeba přiložit nejnovější zdravotní dokumentaci. 
  • Vyplněný Evidenční list dítěte viz výše, potvrzený od lékaře a podepsaný zákonnými zástupci.
  • Originál rodného listu dítěte k nahlédnutí
  • Občanský průkaz zákonného zástupce 
  • V případě cizinců doklad dítěte s vyznačeným povolením k pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dní – originál pro kontrolu.
  • V případě přijímání dětí – uprchlíků z Ukrajiny – je rozhodující místo faktického pobytu v příslušném školském obvodu MŠ a dále věk dětí viz kritéria LeX Ukrajina

 

Místo trv. pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy v registru obyvatel MČ Praha 8.

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2023 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií –  , rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné.