Aktuality


Dobrý den vážení rodiče, naše milé děti.
Už je to celkem dlouhá doba, co nemůžeme být ve školce. Doufám, že jste všichni zdraví a v pořádku.
S paní učitelkami pro vás vymýšlíme takové krátké video, které vás snad trochu povzbudí a na motivuje k úsměvu a pohodě. Bude to takový klip, který si pak můžete pouštět společně s dětmi doma, nebo při cestě do práce, nebo jen tak když lenošíte:-)
Video však musíme nejdříve vyrobit, natočit, sestřihat vyretušovat a taaak 😀 jen co bude připravené do světa hned vám ho pošleme.Další z nápadů, který jsme vymyslely je spolupráce s domovem důchodců, a protože jsou tam dědečkové a babičky, kteří jsou teď zavřený a nemůžou chodit ven, aby se nenakazili tím ošklivým virááákem, chtěly by jsme je rozveselit vašimi  obrázky. Úkol pro vás tedy: nakreslete na papír(čtvrtku)A4 našeho dráčka Korycánka, který si užívá na zahrádce mezi kytičkami a svítí na něj sluníčko. Obrázek namalujte, nakreslete podle vašich možností a napište na něj (rodiče) krátký (1 větou vzkaz) pro babičku a dědu v domově důchodců..Obrázek vhoďte do schránky u školky (do spodní školky). My je tam odneseme. Myslím, že tím jim uděláme velkou radost a zahřejeme je tím u srdíčka.
Moc Vám děkujeme a už se těšíme na vaše obrázky( prosím nejpozději do 10.4.).Rodiče Vám přeji mnoho sil..mnoho vnitřní pohody a klidu.
A vám milé děti přeji za celou školku hodně moc úsměvů a krásných dnů i bez školky. A především pomáhejte maminkám a tatínkům, uklízejte si pokojíček a hezky si to doma vyzdobte, vždyť za chvilku budou Velikonoce…:-)
Všem vám přeji PEVNÉ ZDRAVÍ!!!!
NĚJAK TO VŠE ZVLÁDNEME A ZANEDLOUHO ZASE BUDE VŠE JAKO DŘÍV…IKDYŽ? …BUDEME SI VÍC VÁŽIT BĚŽNÝCH VĚCÍ, TO BEZ POCHYBY.
TAKŽE! HLAVU VZHŮRU TO DÁME! 🙂
Katka Pechová

Vážení rodiče již se nám z MŠMT dostalo odpovědi na otázku školkovného. Z citovaného viz. níže je zřejmé, že úplatu za vzdělávání za měsíc duben prosím neplaťte!!!!!!!!!!!!
Co se týče vracení platby za březen, počkáme na to, až dojde k otevření, jelikož pokud by to bylo např. v polovině května, tedy po 2 týdnech, tak půlka března a půlka května je již zaslaná platba za březen.
Moc děkuji
Držte se!
Katka Pechová
Dle § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), může ředitel mateřské školy (dále jen „MŠ“) po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz MŠ ze závažných důvodů. Těmito důvody se dle vyhlášky myslí organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Přerušení provozu MŠ z důvodů vyplývajících z negativních důsledků šíření koronaviru (např. nedostatek pedagogů z důvodu karanténních opatření atd.) lze pokládat za důležité důvody pro přerušení provozu MŠ.V souvislosti s úplatou za poskytování předškolního vzdělávání se v případě přerušení provozu MŠ uplatní § 6 odst. 5 Vyhlášky, který stanoví, že pro kalendářní měsíc, v němž bude přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené dle § 6 odst. 1 až 3 Vyhlášky odpovídající rozsahu přerušení provozu MŠ. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel MŠ povinen zveřejnit neprodleně po rozhodnutí přerušení provozu.V případě školkovného je tedy zřejmé, že MŠ nesmí požadovat úhradu za poskytování předškolního vzdělávání, dojde-li k přerušení provozu MŠ na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, a to po dobu tohoto přerušení. Dle našeho názoru rovněž nic nebrání tomu, aby ředitel MŠ aplikoval ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona a na základě rozhodnutí vydaného ve správním řízení rozhodl o prominutí či snížení úplaty za poskytované vzdělávání.

KRIZOVÝ ŠTÁB MČ PRAHA 8 PRÁVĚ ROZHODL O UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL, ZŘÍZENÝCH PRAHA8 A TO OD PONDĚLÍ 16. BŘEZNA 2020
Kdo z rodičů bude potřebovat vystavit potvrzení OŠETŘOVNÉ, nechť se obrátí přímo na ředitelku školy: emailem reditelka@mskorycanska nebo telefonicky 721 775 766 prosím piště sms! děkuji nebo na LYFLE!Přeji Vám pevné zdraví!!!!!!!!

 

VÁŽENÍ RODIČE,
Z DŮVODU mimořádného opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

RUŠÍME TENTO TÝDEN AKCI DIVADLO V MŠ A PLAVÁNÍ.
DĚKUJEME A PŘEJEME PEVNÉ NERVY.

SNAŽÍM SE SITUACI PŘEDEVŠÍM MŠ 12 KDE MÁME DĚTI ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ ŘEŠIT S MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ, ZDA SE NÁS OPATŘENÍ UZAVŘENÍ BUDE TÝKAT. SLEDUJTE PROSÍM LYFLE. POKUD MINISTERSTVO VYDÁ ROZHODNUTÍ, ŽE SE VZTAHUJE I NA MŠ12,  DALA BYCH VÁM OKAMŽITĚ VĚDĚT.
POKUD MÁTE MOŽNOST S DĚTMI ZŮSTAT DOMA, PROSÍM TAK UČIŇTE.
HEZKÝ DEN
KATKA PECHOVÁ

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html

 

 

Upozornění z městské části:

  https://www.praha8.cz/Dulezite-varovani-Ministerstva-zdravotnictvi-k-soucasne-situaci-1.html

 

 

https://www.praha8.cz/Letni-provoz-nasich-osmickovych-materinek-je-v-ramci-Prahy-zcela-jednoznacne-nejrozsahlejsi.html

PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ, JEDNÁ SE O NOVINKU, TÝKAJÍCÍ SE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU!!!!!!!!!!!!!!!!

Pravidla_pro_provoz_MS_MC_P8_v_dobe_

hlavnich_prázdnin_skolniho_roku_2019_2020

ZDE MÁTE PŘIHLÁŠKU K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

ŽÁDOST o přijetí pro letní provoz

 

Moc děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili naší akce úklidu zahrady se skřítkem Podzimníčkem.

Vážíme si vaší pomoci.

Ušetřili jsme školce VELKOU ČÁSTKU, kterou můžeme investovat do jiných věcí potřebných přímo pro děti.

DĚKUJEME

KOLEKTIV MŠ SE SKŘÍTKEM PODZIMNÍČKEM

 

 

OD LISTOPADU SE MŮŽEME SPOLEČNĚ TĚŠIT NA NOVOU KOMUNIKAČNÍ APLIKACI LYFLE, POKUD JSTE SI JEŠTĚ NEAKTIVOVALI EMAIL, PROSÍM UDĚLEJTE TAK.

NOVĚ TAKÉ MŮŽETE VYUŽÍT TELEF. ČÍSLA PŘÍMO NA TŘÍDY:

TŘÍDA PTÁČKŮ: 737 582 772

TŘÍDA ŽABIČEK: 737 527 703

TŘÍDA KOČIČEK: 737 514 540

TŘÍDA BERUŠEK: 737 581 979

TŘÍDA SLŮŇAT: 737 483 113

TŘÍDA LVÍČAT: 737 407 026

TŘÍDA OPIČEK: 737 447 032

 

Zápis z tř. schůzek 2019-2020

 

 

Návrh rozpočtu 2020

 

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení  
zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2020  
               
            v tis. Kč  
Návrh na rok 2020 platy OON odvody přímé ONIV přímé NIV celkem počet zam.  
 
Mateřské školy 1 569 719 2 052 565 802 15 828 2 153 401 4 846,85  
Základní školy 4 657 003 18 375 1 682 783 109 013 6 467 174 12 150,85  
Školní jídelny 63 102 0 22 717 1 156 86 975 251,77  
Základní umělecké školy 15 504 0 5 582 28 21 114 34,74  
Domy dětí a mládeže 10 639 2 170 4 567 310 17 686 24,22  
CELKEM 6 315 967 22 597 2 281 451 126 335 8 746 350 17 308,43  

 

 

                                

Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019

na základě zákona 250/2000 Sb., § 28a, odstavce 2 a 4

101 MŠ Korycanská 3111 – předškolní zařízen

4 415 000,– Kč

z toho:

platy a odvody zdravotníků  1800000,– Kč

odpisy 171 000,– Kč

 

Zveřejnění výhledového rozpočtu na rok 2020

na základě zákona 250/2000 Sb., § 28a, odstavce 2 a 4

101 MŠ Korycanská 3111 – předškolní zařízen

4 878 000,– Kč

z toho:

platy a odvody 1800000,– Kč

odpisy   190000,– Kč

 

Zveřejnění výhledového rozpočtu na rok 2021

na základě zákona 250/2000 Sb., § 28a, odstavce 2 a 4

101 MŠ Korycanská 3111 – předškolní zařízen

4 900 000,– Kč

z toho:

platy a odvody 1800000,– Kč

odpisy 190000,– Kč

 

Zde si o nás můžete přečíst článek – Příběhy úspěšných 

(příloha časopisu Marketing & komunikace)