Aktuality

 
Seznam Přijatých dětí MŠ Korycasnká 14
 
Seznam přijatých dětí Korycanská 12 s integrací dětí

 

 

Třídní schůzka pro rodiče Korycanská 14 nově přijatých dětí, rozklikněte : třídní schůzka pro nové rodiče k14

 
Třídní schůzka pro rodiče Korycanská 12 s integrací dětí, nově přijatých dětí, rozklikněte:třídní schůzka pro nové rodiče k12
 
 
 
 
prosím klikněte:
 
 
 
 

Vážení rodiče,
MČ Praha 8 rozhodla o znovu otevření Mateřských škol.
V souvislosti se situací vás naléhavě žádám, stejně tak i Městská část, aby jste všichni zodpovědně zvážili nutnost nástupu svých dětí do mateřské školy. Péče o děti v mateřských školách je do června primárně jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu do zaměstnání.
Opravdu zvažte návrat i s ohledem na celou situaci vrámci šíření nákazy. Otevřeno bude pouze pro nezbytně nutné případy. Před návratem do MŠ budu vyžadovat od všech nastupujících dětí čestné prohlášení o zdravotním stavu a o převzetí zákonného zástupce zodpovědnosti při nakažení dítěte. (viz příloha) možné stažení dokumentu na webových stránkách)
1.Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

  1. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Při předávání dětí v MŠ budeme dodržovat striktní pravidla, která jsou podle manuálu vydaná MŠMT viz webové stránky.
Věřím, že v tak složité době prožíváte hezké chvilky v kruhu rodinném, že vám zpomalený čas dovolil se věnovat více svým dětem a prožívat společně věci, které vám běžná doba neumožní. Věřím, že vám to některým pomohlo pochopit, jak hezké je být zpomalen a vnímat věcikolem nás i z jiných stránek. Věřím, že jste všichni zdraví, spokojení a bude tomu tak i nadále.
Prosím Vás o zpětnou vazbu, zda budete MŠ od 25.5. 2020 MŠ navštěvovat.
Pro rodiče z MŠ Korycanská 12 pro děti i integrací -děti se sníženou imunitou, či zdravotními komplikacemi zůstanou doma. Pokud nebude oficiálně obnovena rozhodnutím Ministerstva školství povinná školní docházka, pak nárok na ošetřovné nadále bude možné čerpat za dny, kdy zaměstnanec nevykonává pro zaměstnavatele práci. **
Moc vám děkuji za zpětnou vazbu.
Mějte se hezky pozdravujte dětičky a přeji Vám všem pevné zdraví!
Katka Pechová
Jakékoliv dotazy prosím volejte nebo pište!

MS_20200504

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

příloha_čestné_prohlášení

Prvni-stupne-zakladnich-skol-a-materske-skoly-zacnou-v-Praze-8-fungovat-od-25-kvetna-1

Prosíme o zrušení plateb školného a stravného na měsíc květen. Vyúčtování poměrné částky úplaty za předškolní vzdělávání bude provedeno po otevření mateřské školy. Stravné bude vyúčtováno jako vždy po ukončení školního roku.

 

 

https://www.praha8.cz/Letni-provoz-nasich-osmickovych-materinek-je-v-ramci-Prahy-zcela-jednoznacne-nejrozsahlejsi.html

PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ, JEDNÁ SE O NOVINKU, TÝKAJÍCÍ SE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU!!!!!!!!!!!!!!!!

Pravidla_pro_provoz_MS_MC_P8_v_dobe_

hlavnich_prázdnin_skolniho_roku_2019_2020

ZDE MÁTE PŘIHLÁŠKU K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

ŽÁDOST o přijetí pro letní provoz

 

Moc děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili naší akce úklidu zahrady se skřítkem Podzimníčkem.

Vážíme si vaší pomoci.

Ušetřili jsme školce VELKOU ČÁSTKU, kterou můžeme investovat do jiných věcí potřebných přímo pro děti.

DĚKUJEME

KOLEKTIV MŠ SE SKŘÍTKEM PODZIMNÍČKEM

 

 

OD LISTOPADU SE MŮŽEME SPOLEČNĚ TĚŠIT NA NOVOU KOMUNIKAČNÍ APLIKACI LYFLE, POKUD JSTE SI JEŠTĚ NEAKTIVOVALI EMAIL, PROSÍM UDĚLEJTE TAK.

NOVĚ TAKÉ MŮŽETE VYUŽÍT TELEF. ČÍSLA PŘÍMO NA TŘÍDY:

TŘÍDA PTÁČKŮ: 737 582 772

TŘÍDA ŽABIČEK: 737 527 703

TŘÍDA KOČIČEK: 737 514 540

TŘÍDA BERUŠEK: 737 581 979

TŘÍDA SLŮŇAT: 737 483 113

TŘÍDA LVÍČAT: 737 407 026

TŘÍDA OPIČEK: 737 447 032

 

Zápis z tř. schůzek 2019-2020

 

 

Návrh rozpočtu 2020

Navrh-rozpoctu-na-rok-2020

„Návrh rozpočtu na rok 2020 ještě podléhá schválení ZMČ Praha 8, které se bude konat dne 13.5.2020.“

 

 

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení  
zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2020  
               
            v tis. Kč  
Návrh na rok 2020 platy OON odvody přímé ONIV přímé NIV celkem počet zam.  
 
Mateřské školy 1 569 719 2 052 565 802 15 828 2 153 401 4 846,85  
Základní školy 4 657 003 18 375 1 682 783 109 013 6 467 174 12 150,85  
Školní jídelny 63 102 0 22 717 1 156 86 975 251,77  
Základní umělecké školy 15 504 0 5 582 28 21 114 34,74  
Domy dětí a mládeže 10 639 2 170 4 567 310 17 686 24,22  
CELKEM 6 315 967 22 597 2 281 451 126 335 8 746 350 17 308,43  

 

 

                                

Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019

na základě zákona 250/2000 Sb., § 28a, odstavce 2 a 4

101 MŠ Korycanská 3111 – předškolní zařízen

4 415 000,– Kč

z toho:

platy a odvody zdravotníků  1800000,– Kč

odpisy 171 000,– Kč

 

Zveřejnění výhledového rozpočtu na rok 2020

na základě zákona 250/2000 Sb., § 28a, odstavce 2 a 4

101 MŠ Korycanská 3111 – předškolní zařízen

4 878 000,– Kč

z toho:

platy a odvody 1800000,– Kč

odpisy   190000,– Kč

 

Zveřejnění výhledového rozpočtu na rok 2021

na základě zákona 250/2000 Sb., § 28a, odstavce 2 a 4

101 MŠ Korycanská 3111 – předškolní zařízen

4 900 000,– Kč

z toho:

platy a odvody 1800000,– Kč

odpisy 190000,– Kč

 

Zde si o nás můžete přečíst článek – Příběhy úspěšných 

(příloha časopisu Marketing & komunikace)