WattsEnglish

 

 

Výuka angličtiny v naší školce probíhá pravidelně každé úterý a čtvrtek dopoledne i odpoledne jako součást vzdělávacího programu MŠ. Angličtina s WATTSENGLISH je výjimečná v tom, že lektorem je rodilý mluvčí, což umožňuje dětem seznámit se s cizím jazykem velmi podobným způsobem, jakým vnímali svůj mateřský jazyk. Angličtina je zapojena přirozenou formou do celodenního programu dětí a tím navazuje na školní vzdělávací program (ŠVP) školky.

Program English Time

Dopoledne u nás probíhá program English Time, který je speciálně připraven pro větší skupiny dětí ve věku 3–6 let, které se navzájem znají a jsou na sebe zvyklé, neboť spolu tráví každý den ve školce. Metodicky vyškolený rodilý mluvčí za nimi přichází přímo do jejich oddělení, přítomná je i jejich paní učitelka, která pomáhá s organizací, udržením pořádku a zajišťuje kontinuitu s běžným programem ve školce. Děti tak nejsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí a nemají problémy s adaptací či případnou stydlivostí.

Lektor Wattsenglish Ltd. s dětmi v celém oddělení během pětadvacetiminutových bloků hraje hry, opakuje říkanky, zpívá, což jsou všechno aktivity, při kterých děti angličtinu vnímají jako přirozený komunikační prostředek. Lektor sice nemůže pracovat s každým individuálně, přesto jsou pokroky u těchto dětí velmi velké. Děti se navzájem motivují, baví je společná hra, cítí se bezpečně a jistě, neboť jsou stále ve svém prostředí a se svojí paní učitelkou. Děti nejdříve na angličtinu reagují neverbálně (většinou pohybem), záhy však angličtinu samy aktivně začínají při hrách používat.

Program Learn and Play

V odpoledních hodinách máme program Learn and Play. Děti se s angličtinou seznamují podobně jako v English Time prostřednictvím aktivit, které znají ze školky – her, písniček a říkanek, ale tento kurz je určen menšímu počtu dětí a lektor může uplatňovat vedle skupinové výuky i vysoce individuální přístup a účinně podporovat a motivovat ty, kteří se mezi ostatními hůře prosazují.
 

Lektoři 

Jazyková škola Wattsenglish pečlivě vybírá své rodilé mluvčí. Tito učitelé jsou metodicky školeni a vedeni hlavním metodikem a zakladatelem školy Stevem Wattsem. Celá koncepce vychází z ucelené metodiky akreditované MŠMT. Více se o metodice seznamování s angličtinou u předškolních dětí dozvíte na www.wattsenglish.cz.

 

 

Více informací, stejně jako přihlášky do kurzů najdete na stránkách www.wattsenglish.com

Program zapojení rodilého mluvčího Wattsenglish do programu mateřské školy umožňuje dětem seznámit se s angličtinou velmi podobným způsobem, jako vnímali svůj mateřský jazyk. Je určen pro celou třídu, nevyžaduje její dělení a zapojuje angličtinu přirozenou formou do celodenního programu dětí.

 

Kvalifikovaný rodilý mluvčí britské jazykové školy Wattsenglish Ltd. s dětmi v celém oddělení během dvacetiminutových bloků hraje hry, při kterých děti angličtinu vnímají jako přirozený komunikační prostředek. Nejdříve na angličtinu reagují neverbálně (většinou pohybem), záhy však angličtinu sami aktivně začínají při hrách používat. 

Výhodou tohoto programu je návaznost na ZŠ Libčická (a jiných ZŠ po celé Praze), kdy je rodilý mluvčí Wattsenglish integrován do hodin angličtiny.

 

Britská jazyková škola Wattsenglish pečlivě vybírá své rodilé mluvčí. Tito učitelé jsou metodicky školeni a vedeni hlavním metodikem školy, nezapomenutelným Stevem Wattsem. Více se o metodice seznamování s angličtinou u předškolních dětí dozvíte na www.wattsenglish.cz .